Prajeme veľa úspechov a výhier, užite si súťaž a sledujte nás na televízii JOJ PLUS a TV WAU!

Mili Súťažiaci!

Ďakujeme za záujem o našu súťaž! Pred zavolaním do našej hry si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie o priebehu súťaže.

  • Divák sa stáva účastníkom Súťaže v momente úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom pomocou zatelefonovania na telefónne číslo so zvýšenou sazbou.
  • Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu ozve automatická hláska, oznamujúca či jeho telefonát je náhodne vybraný a bude môcť odpovedať na otázky alebo mu oznámi inú hlásku. Každá iná automatická hláska okrem tej, ktorá oznamuje prepájanie do štúdia znamená, že telefonát nebol náhodne vybraný a účastník stratil možnosť odpovedať na otázku v štúdiu. Takýto telefonát je následne po doznení hlásky automaticky ukončený.
  • Po úspešnom nadviazaní spojenia, moderátor položí účastníkovi vedomostnú otázku. Účastník odpovedá moderátorovi Súťaže. V prípade ak účastník odpovedá správne, vyhráva peňažnú výhru vo výške, ktorá bola vyhlásená behom relácie. V prípade ak na položenú vedomostnú otázku účastník neodpovie alebo neodpovie správne, nevyhráva žiadnu cenu.
  • Volajúci, ktorý odpovie spravne na otázku v štúdiu, bude mať možnosť vyhrať iba 3x v jednom mesiaci. Presný počet výhier v každom mesiaci, sa bude evidovať u každého výhercu, podľa jeho mena. Vyplatené budú iba prvé 3 čiastky v danom mesiaci.

Prajeme veľa úspechov a výhier, užite si súťaž a sledujte nás na televízii JOJ PLUS a TV WAU!

0900 712 900 Cena spojenia je 2, 00 EUR s DPH
0900 712 500 Cena spojenia je 2, 00 EUR s DPH

Ak máte akékoľvek otázky alebo reklamáciu, neváhajte nás kontaktovať:

Infolinka: 0220 81 0292
E-mail: infosk@calltv.com

Ako prebieha súťaž Erominúty?

  1. Aktuálna hra relácie eurominúty
  2. Telefónne číslo so zvýšenou sadzbou. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, zavolajte!
  3. Telefónne číslo našej Infolinky. V prípade otázok ohľadom programu sa obráťte na našich operátorov s dôverou!
  4. Informácie Súťaže, Pomôcky, Popis hry
  5. Cena, o ktorú sa práve súťaží.

Sledujte nás na televízii

MTV3
MTV3